• alkoholizm, zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna ?
  • szukasz pozwu rozwodowego lub informacji prawnej ?
  • podział majątku ? alimenty ? nie wiesz co z dziećmi ?

Psychologia

Alkoholizm


Rozpatrując problem picia alkoholu jako jedną z przyczyn rozwodu, na wstępie należy określić kryteria i fazy tej choroby. Najbardziej znany jest podział stadiów alkoholizmu dokonany przez E. Jellinka, który wyróżnił cztery stadia alkoholizmu:

Faza wstępna
Zaczyna się od picia nieodbiegającego od społecznie akceptowanego wzorca. Pijący zaczyna doświadczać pozytywnych następstw spożywania alkoholu (działanie uspokajające, rozluźniające). Używanie alkoholu staje się wówczas strategią radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami (tzw. ,,picie jako ucieczka”).

Faza ostrzegawcza
Osoba aktywnie szuka okazji do spożywania alkoholu (inicjuje spotkania towarzyskie, namawia do picia), często pije w samotności. Z czasem zaczyna zauważać, że coś zmieniło się w jej sposobie picia, jednak usiłuje znaleźć wytłumaczenie tego faktu. Częste staje się przeżywanie przykrych objawów ,,ciężkiego kaca” (w tym tzw. ‘urwania się filmu’).

Faza krytyczna (ostra)
Całkowita utrata kontroli nad piciem alkoholu. Wypicie porcji alkoholu rozpoczyna ciąg alkoholowy. Picie jest kontynuowane, pomimo negatywnych konsekwencji (zaniedbywanie pracy i hobby, wycofywanie się z kontaktów z bliskimi, podupadanie na zdrowiu) . Osoba stosuje wytłumaczenia i zaprzeczenia: ‘Każdy piłby na moim miejscu’, ‘To moja sprawa’, ‘Jakbyś miał takie życie/żonę/męża jak ja, to też byś pił’. W tym stadium występuje poranne ,,klinowanie”. Rodzina i przyjaciele często usiłują nakłonić osobę do podjęcia terapii, uzależnienie staje się dla nich faktem. W stadium ostrym mogą występować objawy tzw. patologicznej zazdrości, której adresatem jest współmałżonek. Objawy są związane z zaburzeniami potencji osoby uzależnionej na skutek picia. Nieufność, wrogie nastawienie do otoczenia mogą powodować wybuchy agresji.

Faza przewlekła
Zachowanie jest zdominowane przez wielodniowe ciągi alkoholowe (zdarza się spożywanie alkoholi niekonsumpcyjnych). Występują liczne powikłania psychiczne: zaburzenia pamięci, koncentracji, zaburzenia nastroju, psychozy. A także somatyczne: uszkodzenia licznych narządów i układów. Nieuchronną konsekwencją nieleczonej fazy przewlekłej jest zgon spowodowany zatruciem lub powikłaniami alkoholizmu.

Znając już ogólne kryteria choroby alkoholowej można postawić pytanie, jakie znaczenie dla związku ma faza w której znajduje się jeden z małżonków. Autor podkreśla, że w każdej fazie można zacząć się leczyć z pozytywnym skutkiem, jednak wydaje się być jasne, że im późniejsza faza choroby tym więcej trzeba włożyć wysiłku w pokonanie jej i tym jest bardziej prawdopodobne, że dokonała w życiu rodziny dużego spustoszenia. Im wcześniejsza i bardziej stanowcza jest reakcja ludzi z najbliższego otoczenia wobec człowieka, który nadużywa alkoholu, tym większą ma on szansę na uwolnienie się z choroby alkoholowej.

Dlaczego ludzie piją? Zazwyczaj z powodu stresu, z nadmiaru problemów, z samotności lub z rozpaczy, z braku samoakceptacji, niskiej samooceny, problemów z seksem. Pojawia się trudność w porozmawianiu, obawa przed tym, co rozmowa może za sobą pociągnąć. Jednak na szczycie tej drabiny przyczyn, wyraźnie stoi trudność z wyrażaniem emocji (całej gamy emocji), trudność z konfrontacją z nimi. W momencie kiedy stres utrzymuje się przez długi czas, sięganie po alkohol daje złudzenie natychmiastowej poprawy nastroju (”miałem ciężki dzień - muszę się napić”). Tak się zaczyna; potem w zależności od tego czy pije kobieta czy mężczyzna scenariusze są różne ale zawsze mają wspólny mianownik – emocjonalne spustoszenie wszystkich członków rodziny. Osoby uzależnione zwykle upatrują swoje problemy w sytuacjach, które opisują następująco:
  • mam ciężką pracę, cały dom na głowie, muszę się napić dla rozluźnienia
  • moja żona/mąż zupełnie mnie nie rozumie, nastawia dzieci przeciwko mnie
  • jestem do niczego, tylko picie mi zostało
  • najbardziej lubię uprawiać seks po kilku drinkach, wtedy jestem na lekkim rauszu, robię się lepszym kochankiem/kochanką
  • siedzę sama w domu, wszyscy gdzieś wychodzą a ja jestem nikomu niepotrzebna
  • ciągle się kłócimy, w niczym się nie zgadzamy
  • ona/on ma zbyt duże oczekiwania wobec mnie
  • haruję jak wół a wciąż słyszę, że przynoszę za mało pieniędzy

Tak naprawdę wymienione sytuacje to wierzchołek góry lodowej. To tylko świadomie werbalizowane przyczyny. To powód potrzebny aby móc obarczać winą wszystkich wkoło tylko nie siebie. Osobę która trwa w związku z uzależnionym i pomimo wyraźnej i długotrwałej patologii sytuacji (przemoc, brak wsparcia emocjonalno-materialnego, negatywne oddziaływanie na dzieci), nie jest w stanie przerwać go, nazywa się osobą współuzależnioną. Osoby, których jedno lub oboje rodzice są uzależnieni od alkoholu, nieradzące sobie z problemami w życiu, relacjami z ludźmi, są określani jako ‘dorosłe dzieci alkoholików’. Zakłada się, że ich trudności biorą się z patologii systemu rodzinnego, w którym się wychowali. Samo odstawienie alkoholu nie powoduje zdrowienia. Często zdarza się, że kobieta mówi: „Już lepiej było, jak pił”. Pojawiające się konflikty wiążą się z tym, że gdy mąż pije, obowiązki głowy rodziny z konieczności przejmuje żona. Kiedy mężczyzna jako abstynent wraca do swojej roli, zaczynają się spięcia wynikające z nagłej zmiany schematów i ról które pełnili wszyscy domownicy. Każdy musi na nowo odbudować swoją rzeczywistość, przeformułować oczekiwania czy uświadomić obawy. Powstaje pytanie, co oprócz alkoholu, przez (zazwyczaj) długi czas nie pozwalało zmienić funkcjonowania rodziny, podjąć radykalnych decyzji i czy ta nowa sytuacja jest rzeczywiście tym, czego oczekiwałam/-em od siebie, bliskich i życia.

Jeżeli masz poczucie, że w Twojej rodzinie scenariusze wyglądają podobnie, partner pije, nie możecie się porozumieć, on/ona nie przyjmuje problemu do wiadomości, jeżeli trudno Ci podjąć decyzję: ‘zostać i ratować małżeństwo’ czy ‘rozwieść się i zacząć nowe życie’, nie wiesz co jest lepsze dla dzieci, być może jest to sygnał, że należy poszukać pomocy na zewnątrz.. Czasem trzeba dać sobie czas, przyjrzeć sytuacji w której się znalazło, sięgnąć pamięcią wstecz, zanalizować swoje życie. Warto zrobić to z profesjonalistami.

opracowanie: Katarzyna Popławska-Nawara, Wrocławskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej INSIDE www.inside.wroclaw.pl

Popularne tagi

pozew rozwodowy

 

pozew rozwodowy wzór

 

wysokość alimentów

 
jak napisać pozew rozwodowy
 
rozdzielność majątkowa
 
rozwód bez orzekania o winie
 

pozew wzór

 

wzór pozwu rozwodowego

 

podział majątku

 

pozwy rozwodowe

 

separacja

 

rozwód

 
rozwód z orzekaniem o winie

Copyright 2010-2013 www.przedrozwodem.pl Wszytkie prawa zastrzeżone.