• alkoholizm, zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna ?
  • szukasz pozwu rozwodowego lub informacji prawnej ?
  • podział majątku ? alimenty ? nie wiesz co z dziećmi ?

Prawo

Wzajemna alimentacja rozwiedzionych małżonków

Były małżonek może dochodzić od drugiego małżonka środków utrzymania. Obowiązek ten wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka (art.130 k.r.o.). Środków utrzymania w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz odpowiadających możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego może żądać:
-małżonek nie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia
-znajdujący się w niedostatku (art.60§1 k.r.o.);

Uprawnienie to nie przysługuje zatem małżonkowi wyłącznie uznanemu za winnego rozkładu pożycia. Może być ono zatem realizowane jeżeli oboje małżonkowie uznani zostali za winnych rozkładu oraz gdy zaniechano orzekania o winie. Podkreślić trzeba uprzywilejowaną sytuację małżonka niewinnego rozkładu pożycia, gdyż on może żądać środków utrzymania od małżonka wyłącznie winnego nawet gdy nie znajduje się on w niedostatku. Takie ukształtowanie winy powoduje, że uprawnionemu wystarczy wykazanie, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej (art.60§2 k.r.o.). W takiej sytuacji należy oceniać hipotetyczne warunki materialne i finansowe jakie miałby ten małżonek, gdyby małżeństwo dalej byłoby kontynuowane, a współmałżonek wykonywał należycie swoje obowiązki. Obowiązek dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi wygasa w momencie zawarcia ponownego małżeństwa przez małżonka uprawnionego. Skutku takiego nie powoduje ponowne zawarcie małżeństwa przez zobowiązanego. Ponadto jeżeli zobowiązanym jest małżonek nie uznany za wyłącznie winnego rozkładu, to ten obowiązek wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. Termin ten może być jednak przez sąd przedłużony, na żądanie uprawnionego, jeżeli w trakcie tego 5 letniego okresu wystąpią wyjątkowe okoliczności (art.60§3 k.r.o.). Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, a dochodzenie to następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi (art.444 k.p.c)

Całość artykułu dostępna po wykupieniu usługi "Dostęp do treści płatnych"opracowanie: Zespół Prawników serwisu www.przedrozwodem.pl

Popularne tagi

pozew rozwodowy

 

pozew rozwodowy wzór

 

wysokość alimentów

 
jak napisać pozew rozwodowy
 
rozdzielność majątkowa
 
rozwód bez orzekania o winie
 

pozew wzór

 

wzór pozwu rozwodowego

 

podział majątku

 

pozwy rozwodowe

 

separacja

 

rozwód

 
rozwód z orzekaniem o winie

Copyright 2010-2013 www.przedrozwodem.pl Wszytkie prawa zastrzeżone.